Výběrové řízení – Holešovice

Dne 29.11.2017 ČPP Transgas, s.p. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a správu areálu na adrese  Dělnická 191/27,  Praha 7- Holešovice.

Nabídky mohou zájemci doručit do 3.1.2018 do 12:00 hod.  a to buď poštou, anebo osobně, v sídle ČPP Transgas, s.p. na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Více informací je k dispozici v přiložené dokumentaci k veřejné soutěži.

Dokumentace pro výběrové řízení Holešovice LV 793 Holešovice

 

Převzetí areálu v Brně Černovicích

K 1.9.2017 převzal ČPP Transgas, s.p. právo hospodaření k areálu bývalého Mechanizačně-dopravního podniku stavebního, který získal zpět od státního podniku České energetické závody „v likvidaci“. Převzetí tohoto areálu znamená pro ČPP Transgas, s.p. novou možnost rozvoje podnikatelských aktivit.

Dražba Ponava

Dne 23. března 2017 proběhla v BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno  Veřejná dobrovolná dražba pozemků, zapsaných na LV 201 v katastrálním území Ponava.