Blog

České Budějovice

Společnost ČPP Transgas nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 1183/8 v Českých Budějovicích. Zmíněná parcela má velikost 173 m2 a je situována v blízkosti komunikace, tedy v místě, kde je maximální povolená rychlost 50 km/hod.

Pozemek je vhodný například k umístění billboardu, případně jiných reklamních poutačů.

Své nabídky prosím zasílejte na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz.

ZPĚT