Blog

Tovačov

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. č. St. 920/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov. Jedná se o pozemek, na kterém je v současnosti umístěna stavba jiného vlastníka.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

 ZPĚT

Tovačov