Blog

Lišany

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Lišany u Žatce. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 154 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec, pro obec Lišany a k.ú. Lišany u Žatce.

PARCELNÍ ČÍSLOVÝMĚRA M2DRUH POZEMKU
St.9217Zastavená plocha a nádvoří - zbořeniště
275/16246Ostatní plocha - ostatní komunikace
275/211454Ostatní plocha - ostatní komunikace
275/231166Ostatní plocha - ostatní komunikace

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT