Blog

Omezení vjezdu do areálu Nový Cejl v období letních prázdnin

Ve dnech 1.7.2016 – 31.8.2016 bude probíhat v ulici Cejl oprava tramvajové tratě.

Vjezd do areálu je možný jen na povolenky vydané zodpovědným pracovníkem ČPP Transgas, s.p. Ing. Martinem Čajdou po dohodě se stavbyvedoucím.

Pokud nebude možné z technických důvodů vstoupit do areálu z ulice Cejl, bude od 1.7.2016 k dispozici vjezd z ulice Vlhká. Klíče od vjezdu z ulice Vlhká bude vydávat zodpovědný pracovník ČPP Transgas, s.p.

Kontakty na zodpovědné pracovníky:
Ing. Martin Čajda: cajda@cpptransgas.cz
Marie Musilová: musilova@cpptransgas.cz, tel. 774432549.

Všem nájemcům i jejich klientům bude poskytnuta maximální součinnost při zajištění vstupu do areálu a dále budou všichni nájemci osobně i písemně informováni o průběžné situaci ohledně zpřístupnění areálu Cejl 12.

ZPĚT