Blog

Kouřim

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Kouřim. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 707 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec a katastrální území Kouřim.

Jedná se o následující pozemkové parcely:

PARCELNÍ ČÍSLOVÝMĚRA M2DRUH POZEMKU
1711/2949Ostatní plocha - ostatní komunikace
1711/3876Ostatní plocha - ostatní komunikace
1711/50204Ostatní plocha - ostatní komunikace
1711/52323Ostatní plocha - ostatní komunikace

Státní podnik dále nabízí k odprodeji své spoluvlastnické podíly k následujícím pozemkům v k.ú. Kouřim:

PARCELNÍ ČÍSLOLIST VLASTNICTVÍVÝMĚRA M2DRUH POZEMKUSPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI
1711/4812906Ostatní plocha - ostatní komunikace14/24
1711/55129138Ostatní plocha - ostatní komunikace41/72

Uvedené pozemkové parcely se nacházejí v ulici Sadová ve městě Kouřim a na všech pozemkových parcelách je umístěno těleso pozemní komunikace.

Cena nabízených pozemků a spoluvlastnických podílů bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT