Blog

Radčice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Radčice u Plzně. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 318 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město, pro obec Plzeň a k.ú. Radčice u Plzně.

Jedná se o následující pozemky:

–  Pozemek parcelního čísla 806, o celkové výměře 14 m2, druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha.
–  Pozemek parcelního čísla 856, o celkové výměře 13 m2, druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha. Nabízený pozemek je celý obklopen pozemkovou parcelou jiného majtele.

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

planek-z-kn