Blog

Břeclav

ČPP Transgas, s.p. dne 3. listopadu 2016 pořádá Veřejnou dobrovolnou dražbu následujících pozemků v katastrálním území Břeclav:

Parcelní čísloZpůsob využitíVýměra v m2
1890/58ostatní plocha, manipulační plocha1978
1890/60ostatní plocha, manipulační plocha23372
5652ostatní plocha, jiná plocha286
5653ostatní plocha, jiná plocha251
5654ostatní plocha, jiná plocha512
5655ostatní plocha, jiná plocha287
5656ostatní plocha, jiná plocha701
5657ostatní plocha, jiná plocha737
5658ostatní plocha, jiná plocha463
Celková výměra pozemků28587

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 4548 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Břeclav, pro obec a k.ú. Břeclav.

Jedná se o ucelený, částečně oplocený areál, který v minulosti sloužil jako zázemí pro stavbu podzemního zásobníku zemního plynu Tvrdonice.

V současné době jsou uvedené pozemky pronajímány společnosti TLAK SMOLÍK s.r.o., která pozemky využívá pro skladování zeminy a sypkých materiálů.

Vyvolávací cena za celý soubor pozemků: 5.574.465,- Kč

Více informací je uvedeno v dražební vyhlášce, která je k dispozici zde: Dražební vyhláška

ZPĚT