Blog

Brno – Ponava

ČPP Transgas, s.p. dne 23. března 2017 v 10:00 pořádá Veřejnou dobrovolnou dražbu následujících pozemků v katastrálním území Ponava.

PARCELNÍ ČÍSLOVÝMĚRA M2DRUH POZEMKU
563/2420Ostatní plocha - manipulační plocha
567/7101Ostatní plocha - manipulační plocha
567/103106Ostatní plocha - manipulační plocha
Celková výměra pozemků3627

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 201 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Ponava.

Vyvolávací cena za celý soubor pozemků: 14.000.000,- Kč

Více informací je uvedeno v dražební vyhlášce, která je k dispozici zde: Dražební vyhláška Ponava

ZPĚT