Blog

Lošonec

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji věc nemovitou na území Slovenské republiky. 

Jedná se o následující stavbu: Chata č.e. 167 – druh stavby – budova pre šport a rekreačné účely.  Uvedená stavba je zapsána na LV č. 749 u Úradu geodezie kartografie a katastra Slovenskej republiky, pro katastrální území Lošonec, obec Lošonec, okres Trnava.

Budova leží na pozemku parc. č. 2302/57, který je ve vlastnictví podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Cena nabízené stavby bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízenou věc nemovitou obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT