Blog

Uhřičice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji stavbu technické vybavenosti bez č.p./č.e. 

Uvedená stavba je zapsána na LV č. 451 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro obec a k.ú. Uhřičice. Budova leží na pozemku parc. č. 1058/2 ve vlastnictví obce Uhřičice a tvoří příslušenství k plynovému zásobníku Lobodice.

Cena nabízené stavby bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT