Blog

Tovačov

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky:

  • parc. č. st.920/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2
  • parc. č. st.920/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2
  • parc. č. 810/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 59 m2
  • parc. č. 810/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 41 m2
  • parc. č. 810/11- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV 2831, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov u Katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky. Na pozemcích parc.č. st. 920/1 a parc.č. st. 920/3  se nachází stavba – budova bez čísla popisného/evidenčního neznámého vlastníka.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT