Blog

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – pozemky v k.ú. Kojetín

Dne 24.9.2018 ČPP Transgas, s.p. vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku týkající se prodeje pozemků v k.ú. Kojetín.

Nabídky mohou zájemci doručit do 25.10.2018 do 12:00 hod.  a to buď poštou, anebo osobně, v sídle ČPP Transgas, s.p. na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Více informací je k dispozici v přiložené dokumentaci k veřejné soutěži.

Dokumentace k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku k.ú. Kojetín Vzorová kupní smlouva Kojetín – final LV č. 2801 – Kojetín ze dne 12.1.2018 Katastrální mapa LV 2801