Blog

Levice

Levice

Na žádost „Železníc Slovenskej Republiky“ byl ukončen prodej části pozemků v městě Levice které byly ve vlastnictví České republiky a ke kterým měl ČPP Transgas, s.p. právo hospodaření. Na pozemcích byly realizovány zařízení sloužící k zajištění chodu železniční dopravy.