Blog

Zbuzany

Zbuzany

Dne 5.11.2019 se uskutečnila koordinační schůzka za účasti starostky obce Zbuzany, vedoucího odboru životního prostředí MÚ Hostivice a ředitele ČPP Transgas,s.p. o dalším postupu při správě pozemků, které jsou součástí VKP Lom Mramorka. Z iniciativy OŽP MÚ Hostivice byla vyčištěna vodní plocha, včetně odvozu odpadků a odchytu nežádoucích živočišných vodních druhů. Účastníci jednání se shodli na zachování přírodního rázu VKP bez nežádoucích zásahů do vegetace.  Byla projednána možnost převodu pozemků do majetku obce, případně kraje.