Blog

Plánovaná kontrola NKÚ

Ve státním podniku byla zahájena plánovaná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.“