Blog

Dodatek Zakládací listiny

Do sbírky listin vObchodním rejstříku byl založen dodatek č.1 Zakládací listiny ČPP Transgas, s.p.