Blog

Pozemky v areálu hraniční předávací stanice plynu na Hoře Svaté Kateřiny

Státní podnik dlouhodobě usiloval o navrácení sedmi pozemkových parcel v obci Hora Svaté Kateřiny do vlastnictví České republiky. Rozhodnutím okresního soudu v Mostě z 29.4.2020 se stala Česká republika vlastníkem těchto pozemkových parcel o celkové výměře cca  14 tis. m2 ke kterým státní podnik nabyl právo hospodaření. Pozemky se nacházejí v areálu hraniční předávací stanice plynu ve vlastnictví společnosti NET4GAS. Po období pronájmu a po naplnění všech nezbytných náležitostí byly pozemky této společnosti odprodány s právními účinky zápisu vkladu do katastru nemovitostí  k 25.11.2021. Narovnáním majetkoprávních vztahů byl výnos z pronájmu a následného prodeje směrován ke skutečnému vlastníkovi.