Blog

Kondolence

S velkou lítostí musíme oznámit, že dne 30. ledna 2022 nečekaně zemřel pan JUDr. Jaroslav Muroň, blízký spolupracovník státního podniku a náš skvělý kolega.

Tímto vyslovujeme naši upřímnou soustrast celé rodině i všem, kteří, stejně jako my, čerpali z jeho obrovských znalostí i zkušeností.

Čest jeho památce

za ČPP Transgas, s.p.
Ing. Václav Černý ředitel s.p.