Blog

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov.

Státní podnik ČPP Transgas obnovuje výběrové řízení na výše uvedené pozemky v k.ú. Tovačov.
O pozemek 810/3 v k.ú. Tovačov , který byl původně rovněž určen k prodeji, projevilo zájem město Tovačov. Státní podnik byl podle § 16, odst.(8) zákona o státním podniku povinen převést tento pozemek na město. Proto již není součástí tento pozemek součástí nabídky. Aktuální podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na těchto stránkách státního podniku.