Blog

Výběrové řízení na pozemky Tovačov

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov.

ČPP Transgas, s.p. obnovuje výběrové řízení na prodej pozemků p.č. st. 920/1, p.č. st.  920/3, p.č. 810/5 a p.č. 810/11 v k.ú. Tovačov.

Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města Tovačov.

Nabídky s cenou příp. zájemců je možno doručit písemně na adresu – ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, 101 00, Praha 10 v obálce označené „Výběrové řízení Tovačov – Neotvírat“ nejpozději do 15.9.2022.