Blog

Výběrové řízení v Brně – Černovicích

Výběrové řízení na realizaci stavby „Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas,s.p. v Brně – Černovicích

ČPP Transgas, s.p. připravuje výběrové řízení na realizaci stavby „Zkušebního a administrativního centra – objekt B“ v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy 8/3, na pozemcích parc. č. 2526, 2528/45, 2531/1, 2529 a 2530 v k.ú. Černovice.

Případní zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou přihlásit do 13.9.2022.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Čajda
Mobil: +420 774 432 549
Mail: cajda@cpptransgas.cz                                

Případně na: sekretariát ČPP Transgas, s.p.
Mobil: +420 234 064 730
Mail: info@cpptransgas.cz