Author: Václav Černý

Kondolence

S velkou lítostí musíme oznámit, že dne 30. ledna 2022 nečekaně zemřel pan JUDr. Jaroslav Muroň, blízký spolupracovník státního podniku a náš skvělý kolega. Tímto vyslovujeme naši upřímnou soustrast celé rodině i všem, kteří, stejně jako my, čerpali z jeho obrovských znalostí i zkušeností. Čest jeho památce za ČPP Transgas, s.p.Ing. Václav Černý ředitel s.p.

Read More

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p.

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p. ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ. Od dubna 2021 probíhala ve státním podniku plánovaná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č.21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.“. Obdobná kontrolní akce probíhala současně i u zakladatele – Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejvyšší kontrolní úřad 17. ledna 2022 […]

Read More