Author: Správce

Dne 31.12.2019 státní podnik ukončil činnost správce v areálu Nový Cejl v Brně Zábrdovicích. Od 1.1.2020 poskytuje technickou podporu TZÚ, s.p. na zajišťování provozu areálu.

Read More

Dozorčí rada

Od 10.12.2019 pracuje dozorčí rada v novém složení : Ing. Lukáš Trsek – předseda DR Ing. Pavel Loprais – člen DR Alena Ježková – člen DR

Read More

Zbuzany

Zbuzany

Dne 5.11.2019 se uskutečnila koordinační schůzka za účasti starostky obce Zbuzany, vedoucího odboru životního prostředí MÚ Hostivice a ředitele ČPP Transgas,s.p. o dalším postupu při správě pozemků, které jsou součástí VKP Lom Mramorka. Z iniciativy OŽP MÚ Hostivice byla vyčištěna vodní plocha, včetně odvozu odpadků a odchytu nežádoucích živočišných vodních druhů. Účastníci jednání se shodli na […]

Read More

Lom Mramorka

Lom Mramorka

Rozhodnutím Městského úřadu v Hostivici, odborem životního prostředí ze dne 22.10.2018 byl registrován významný krajinný prvek (VKP) „Lom Mramorka.“ VKP se z podstatné části rozkládá na pozemcích ve vlastnictví a spoluvlastnictví České republiky, ke kterým má státní podnik právo hospodaření. Do přípravy VKP se státní podnik aktivně zapojil a v současné době nadále spolupracuje s […]

Read More

Levice

Levice

Na žádost „Železníc Slovenskej Republiky“ byl ukončen prodej části pozemků v městě Levice které byly ve vlastnictví České republiky a ke kterým měl ČPP Transgas, s.p. právo hospodaření. Na pozemcích byly realizovány zařízení sloužící k zajištění chodu železniční dopravy.

Read More

Areál Nový Cejl

Státní podnik nadále vykonává funkci správce areálu Nový Cejl v Brně Zábrdovicích, který byl převeden na státní podnik na Technický a zkušební ústav textilní, s.p.

Read More

Zbuzany

Zbuzany

Dne 22.10.2018 rozhodl MÚ Hostivice – odbor životního prostředí o registraci významného krajinného prvku (VKP) Lom Mramorka v katastru obce Zbuzany. VKP se nachází na pozemcích, které jsou převážně ve vlastnictví České republiky a ke kterým má právo hospodaření ČPP Transgas,s.p. Státní podnik se aktivně zapojil do přípravy registrace VKP.

Read More

Vyjmutí z privatizace

Na základě materiálu, který do vlády České republiky předložil ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., vyslovila 14. ledna 2015 vláda České republiky svým usnesením č. 25 souhlas s vyjmutím ČPP Transgas, s.p. z privatizace v souladu s § 5 zákona č. 92/1991 Sb. ČPP Transgas, s.p. se nadále řídí výhradně  zákonem č. 77/1997 Sb.,o státním podniku. ZPĚT

Read More

Stránky ve výstavbě …

Read More