Vítejte na stránkách státního podniku ČPP Transgas

ČPP Transgas, s.p.

je státním podnikem, vzniklým na základě Rozhodnutí č. 29/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR ze dne 21.12.1988, kterým byl zrušen koncern České plynárenské podniky Praha a byla vydána zakládací listina státního podniku České plynárenské podniky Praha. V souvislosti s přijetím zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku byl jeho název k 18.7.1990 změněn na Český plynárenský podnik, státní podnik.

ČPP Transgas, s.p. se stal právním nástupcem následujících zaniklých subjektů: Sdružení plynáren Praha, Československé plynárenské podniky Praha, České plynárenské podniky Praha, Středočeské plynárny Praha, Západočeské plynárny Plzeň, Severočeské plynárny Ústí nad Labem, Východočeské plynárny Hradec Králové, Severomoravské plynárny Ostrava, Jihomoravské plynárny Brno, Tranzitní plynovod Praha, Plynoprojekt Praha, České plynárenské podniky, koncern, Praha, České plynárenské podniky, státní podnik, Praha.

Privatizace státního podniku probíhala od roku 1992 postupně. Celkem řešilo majetek tohoto státního podniku 50 privatizačních projektů v celkem 85 samostatně privatizovaných jednotkách. Celková účetní hodnota majetku, který byl privatizován na základě 50-ti privatizačních projektů, přesáhla 56 mld. Kč.