Areál Praha – Holešovice

Areál Praha – Holešovice

V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce areálu nájemcem na základě uzavřené smlouvy. Areál byl před rekonstrukcí v havarijním stavu bez možnosti bezpečného pronájmu prostor včetně nefunkčních inženýrských sítí.

Ve spolupráci s ČPP Transgas, s.p. nájemce areál kompletně zprovoznil a pronajal spolehlivým nájemcům na základě pravomocné kolaudace.

 

Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci: