Pozemky

Výběrové řízení na pozemky Tovačov

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. ČPP Transgas, s.p. obnovuje výběrové řízení na prodej pozemků p.č. st. 920/1, p.č. st.  920/3, p.č. 810/5 a p.č. 810/11 v k.ú. Tovačov. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města Tovačov. Nabídky s cenou příp. zájemců je možno doručit písemně na […]

Read More

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. Státní podnik ČPP Transgas obnovuje výběrové řízení na výše uvedené pozemky v k.ú. Tovačov. O pozemek 810/3 v k.ú. Tovačov , který byl původně rovněž určen k prodeji, projevilo zájem město Tovačov. Státní podnik byl podle § 16, odst.(8) zákona o […]

Read More

Tovačov

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky: parc. č. st.920/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 parc. č. st.920/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 parc. č. 810/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 59 m2 parc. č. 810/5 – ostatní plocha, manipulační plocha […]

Read More

Radčice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Radčice u Plzně. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 318 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město, pro obec Plzeň a k.ú. Radčice u Plzně. Jedná se o následující pozemky: –  Pozemek parcelního čísla 806, o celkové výměře 14 m2, druh pozemku – ostatní […]

Read More

Lišany

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Lišany u Žatce. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 154 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec, pro obec Lišany a k.ú. Lišany u Žatce. Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem. Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně […]

Read More

Pozemky v k.ú. Sendražice u Kolína

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji soubor pozemků v katastrálním území Sendražice u Kolína. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec Kolín a k.ú. Sendražice u Kolína. Jedná se o následující pozemky: Cena jednotlivých pozemků bude stanovena znaleckým posudkem. Prosíme zájemce, aby se v případě […]

Read More

Týnec nad Sázavou

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 4576/1 – ostatní plocha – neplodná půda, o celkové výměře 4647 m2. Uvedený pozemek je zapsán na LV. 249 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, pro obec a katastrální území Týnec nad Sázavou. Pozemková parcela je situována v blízkosti továrny Jawa a v […]

Read More