Author: Správce

Služby

Aktálně státní podnik nepoptává žádné služby

Read More

Pozemek k prodeji Lišany u Žatce

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky: parc.č. 1511 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 17m2  parc.č. 275/16, ostatní komunikace – ostatní plocha 246 m2parc.č. 275/21 ostatní komunikace – ostatní plocha o výměře 1 454m2parc.č. 275/23 ostatní komunikace – ostatní plocha o výměře 1 166 m2 Uvedené pozemky jsou zapsány […]

Read More

Dozorčí rada

Dne 1.4.2023 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Pavel Loprais.Od 1.4.2023 byla zvolena do funkce člena dozorčí rady Ing. Eva Burešová. Nové složení dozorčí rady od 1.4.2023: Ing. Lukáš Trsek – předseda DRIng. Eva Burešová – člen DRAlena Ježková – člen DR

Read More

Dodatek Zakládací listiny

Do sbírky listin vObchodním rejstříku byl založen dodatek č.1 Zakládací listiny ČPP Transgas, s.p.

Read More

Účetní závěrka 2021

Do sbírky listin v Obchodním rejstříku byla založena účetní uzávěrka za rok 2021.

Read More

Plánovaná kontrola NKÚ

Ve státním podniku byla zahájena plánovaná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.“

Read More

Ukončení a vyhodnocení výběrového řízení

Dne 23.2.2021 bylo ukončeno a vyhodnoceno výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na „Zpracování projektové dokumentace na výstavbu Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy 8/3.“

Read More

eRouška – Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření viru COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. K dnešnímu dni (8.10.2020) si tuto aplikaci nainstalovalo přes 760 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá. Pamatujme prosím, že eRouška bude o to efektivnější, čím více nás bude a tím lépe budeme schopni zvládat současnou situaci […]

Read More

Opatření od 1.9.2020

Opatření od 1.9.2020
Read More

Informační linky

Informační linky

Informační linky Celostátní infolinka (nezdravotnická témata související s koronavirovou krizí)1212 Ministerstvo průmyslu a obchodu(informace pro podnikatele i spotřebitele)+420 224 854 444 Ministerstvo zahraničních věcí(návraty ze zahraničí)+420 224 183 200 Ministerstvo vnitra(bezpečnost, hranice, pobyty)+420 974 815 394+420 974 815 395+420 974 815 396 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy+420 778 725 602+420 771 139 398 Ministerstvo zemědělství(potravinářství, dotace, prvovýroba, lesní a zahradnické […]

Read More