Blog

Pozemek k prodeji Lišany u Žatce

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky:

parc.č. 1511 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 17m2  
parc.č. 275/16, ostatní komunikace – ostatní plocha 246 m2
parc.č. 275/21 ostatní komunikace – ostatní plocha o výměře 1 454m2
parc.č. 275/23 ostatní komunikace – ostatní plocha o výměře 1 166 m2

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV 154, katastrální území Lišany u Žatce, obec Lišany, okres Louny u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz