Aktuálně

Technicko – správní úsek

Hledáme zaměstnance do technicko – správního úseku na pozici „manažer/manažerka řízení realitních činností“ pro pracoviště v Praze. Nabízíme práci v klidném prostředí malého kolektivu,zázemí státního podniku,plat 30 – 50 tis. Kč Požadované schopnosti: Vzdělání VŠ (SŠ) nejlépe v oboru stavebním (ekonomickém) Praxe a zkušenosti se správou majetku, případně s investiční výstavbou v rámci ČR Znalost práce na PC (MS Office) Řidičský […]

Read More

Výběrové řízení v Brně – Černovicích

Výběrové řízení na realizaci stavby „Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas,s.p. v Brně – Černovicích ČPP Transgas, s.p. připravuje výběrové řízení na realizaci stavby „Zkušebního a administrativního centra – objekt B“ v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy 8/3, na pozemcích parc. č. 2526, 2528/45, 2531/1, 2529 a 2530 v k.ú. Černovice. Případní zájemci […]

Read More

Výběrové řízení na pozemky Tovačov

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. ČPP Transgas, s.p. obnovuje výběrové řízení na prodej pozemků p.č. st. 920/1, p.č. st.  920/3, p.č. 810/5 a p.č. 810/11 v k.ú. Tovačov. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města Tovačov. Nabídky s cenou příp. zájemců je možno doručit písemně na […]

Read More

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. Státní podnik ČPP Transgas obnovuje výběrové řízení na výše uvedené pozemky v k.ú. Tovačov. O pozemek 810/3 v k.ú. Tovačov , který byl původně rovněž určen k prodeji, projevilo zájem město Tovačov. Státní podnik byl podle § 16, odst.(8) zákona o […]

Read More

Kondolence

S velkou lítostí musíme oznámit, že dne 30. ledna 2022 nečekaně zemřel pan JUDr. Jaroslav Muroň, blízký spolupracovník státního podniku a náš skvělý kolega. Tímto vyslovujeme naši upřímnou soustrast celé rodině i všem, kteří, stejně jako my, čerpali z jeho obrovských znalostí i zkušeností. Čest jeho památce za ČPP Transgas, s.p.Ing. Václav Černý ředitel s.p.

Read More

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p.

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p. ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ. Od dubna 2021 probíhala ve státním podniku plánovaná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č.21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.“. Obdobná kontrolní akce probíhala současně i u zakladatele – Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejvyšší kontrolní úřad 17. ledna 2022 […]

Read More

Významný krajinný prvek Lom Mramorka

Státní podnik má právo hospodařit s dvěma pozemkovými parcelami v obcích Zbuzany a Dobříč u Prahy o celkové výměře cca 11 tis. m2.  V roce 2018 byl Městským úřadem v Hostivici, odborem životního prostředí registrován Významný krajinný prvek (VKP) Lom Mramorka. Pozemky jsou součástí VKP a přístupové cesty do Lomu Mramorka. Státní podnik dlouhodobě vychází vstříc při realizaci záměrů […]

Read More

Pozemky v areálu hraniční předávací stanice plynu na Hoře Svaté Kateřiny

Státní podnik dlouhodobě usiloval o navrácení sedmi pozemkových parcel v obci Hora Svaté Kateřiny do vlastnictví České republiky. Rozhodnutím okresního soudu v Mostě z 29.4.2020 se stala Česká republika vlastníkem těchto pozemkových parcel o celkové výměře cca  14 tis. m2 ke kterým státní podnik nabyl právo hospodaření. Pozemky se nacházejí v areálu hraniční předávací stanice plynu ve vlastnictví společnosti NET4GAS. […]

Read More

Dodatek Zakládací listiny

Do sbírky listin vObchodním rejstříku byl založen dodatek č.1 Zakládací listiny ČPP Transgas, s.p.

Read More

Účetní závěrka 2021

Do sbírky listin v Obchodním rejstříku byla založena účetní uzávěrka za rok 2021.

Read More