Blog

Dozorčí rada

Dne 1.4.2023 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Pavel Loprais.
Od 1.4.2023 byla zvolena do funkce člena dozorčí rady Ing. Eva Burešová.

Nové složení dozorčí rady od 1.4.2023:

Ing. Lukáš Trsek – předseda DR
Ing. Eva Burešová – člen DR
Alena Ježková – člen DR