Blog

Správa pohledávek a závazků z tzv. Jamburgských dohod

Na základě Dohody o narovnání v souvislosti s pohledávkami a závazky vyplývajícími z mezivládní dohody o spolupráci při osvojení Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice SSSR a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze SSSR do ČSSR ze dne 16. prosince 1985 podepsanévšemi zúčastněnými stranami tj. ministrem průmyslu a obchodu ČR, ředitelem ČPP Transgas, s.p. a ministrem financí ČR dochází k převodu závazků a pohledávek ve vztahu k zahraničí z ČPP Transgas, s.p. na specializované pracoviště Ministerstva financí ČR. Tímto řešením dochází i k zásadní úpravě bilance státního podniku ČPP Transgas na reálné hodnoty.