Základní informace

ČPP Transgas, s.p. je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zakladatelem  státního podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkce zakladatele Ministerstvo průmyslu a obchodu. Při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. ČPP Transgas, s.p. byl založen za účelem uspokojování významných celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů a vypořádání hospodářské činnosti v souladu se záměry zakladatele.

Předmět činnosti

  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • převody, přechody a výkon vlastnických a jiných práv k majetku ČR
  • realitní činnost správa a údržba nemovitostí
  • poskytování technických služeb
  • zprostředkování obchodu a služeb
  • služby v oblasti administrativní správy a službami organizačně hospodářské povahy
  • výroba, obchod a služby, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • správa majetkových účastí
  • vypořádání restitučních nároků

Organizační struktura

org.-struktura-2

 

Rejstříková adresa

ČPP Transgas, s.p.
Kodaňská 1441/46
101 00  Praha 10

Adresa pracoviště Brno

ČPP Transgas, s.p.
U Svitavy 8/3
618 00 Brno

Telefonní čísla

Telefonní ústředna ČPP Transgas, s.p.: 234 064 730

Adresa podatelny

info@cpptransgas.cz

Další elektronické adresy

e-mail sekretariátu ředitele: sekretariat@cpptransgas.cz
E-mailové adresy zaměstnanců jsou k dispozici v sekci Rozšířené kontakty.

ID datové schránky

Cq3xm56

Bankovní spojení

Komerční banka, a. s., Praha 10
číslo účtu: 27-3541250217/0100

00002674

DIČ

CZ00002674

Zpět na hlavní stránku