Blog

Praha – Strašnice

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 4479/3 v Praze Strašnicích. Jedná se o křižovatku ulice V Korytech a ulice Korytné . Zmíněná parcela má velikost 47 m2 a na pozemku stojí stavba – silnice.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz.

ZPĚT