Blog

Výběrové řízení – Holešovice

Dne 29.11.2017 ČPP Transgas, s.p. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a správu areálu na adrese  Dělnická 191/27,  Praha 7- Holešovice.

Nabídky mohou zájemci doručit do 3.1.2018 do 12:00 hod.  a to buď poštou, anebo osobně, v sídle ČPP Transgas, s.p. na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Více informací je k dispozici v přiložené dokumentaci k veřejné soutěži.

Dokumentace pro výběrové řízení Holešovice LV 793 Holešovice