Blog

Brno-Černovice

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky:

  • parc. č. 2545/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 237 m2
  • parc. č. 2544/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV 1499, katastrální území Černovice, obec Brno, okres Brno-město u Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.