Areál Brno – Černovice

Areál Brno – Černovice

V období 2020 – 2022 proběhla v areálu rekonstrukce všech páteřních inženýrských sítí. V rámci této rekonstrukce došlo k přeložení rozvodů vody a elektro a následné demolici potrubního mostu, který již ohrožoval bezpečnost v areálu.

Stav před demolicí …

Stav po demolici