Blog

Černovice

ČPP Transgas, s.p. dne 17. prosince 2015 ve 14:00 pořádá Veřejnou dobrovolnou dražbu následujících pozemků v katastrálním území Černovice:

PARCELNÍ ČÍSLOZPŮSOB VYUŽITÍVÝMĚRA M2
2027/3Ostatní plocha - jiná plocha7119
2027/11Ostatní plocha - jiná plocha994
2027/12Ostatní plocha - jiná plocha870
2027/15Ostatní plocha - jiná plocha451
2531/1Ostatní plocha - ostatní komunikace287
CELKEM9721

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 1499 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno, pro k.ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město.

Předmětem dražby jsou nezastavěné pozemky nacházející se podél rychlostní komunikace – ulice Černovická. Pozemky jsou obdélníkového tvaru o délce cca 150 m a šíři cca 60 m.

Předmět dražby se nachází podél čtyřproudé komunikace Brněnského městského okruhu – ulice Černovická, z níž se ovšem nelze na uvedené pozemky napojit. Přístup k uvedeným pozemkům je možný z ulice U Svitavy.

Více informací ohledně předmětu dražby i ohledně samotného konání dražby je uvedeno v dražební vyhlášce, která je k dispozici zde:

 Dražební vyhláška

ZPĚT