Blog

Kojetín

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky:

  • parc. č. st.455/7 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře   171 m2
  • parc. č. st.455/8 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře    85 m2

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV 2801, katastrální území Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov u Katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT