Blog

Kutná Hora

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 3658/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kutná Hora.

Jedná se o komunikaci na ulici Potoční . Zmíněná parcela má velikost  594 m2 a na velké části pozemku je vybudována pozemní komunikace – silnice.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz.

ZPĚT
plánek KH na stránky