Blog

Bořkov

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Bořkov (okres Semily). Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 81 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, pro obec Slaná a katastrální území Bořkov.

Jedná se o následující pozemky:

Parcelní čísloVýměra m2Druh pozemku
869406Ostatní plocha-neplodná půda
880956Ostatní plocha-neplodná půda
896416Ostatní plocha-neplodná půda

 

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl k  pozemku v katastrálním území Bořkov (okres Semily). Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 185 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, pro obec Slaná a katastrální území Bořkov.

Parcelní čísloVýměra m2Druh pozemkuVýše spoluvlastnického podílu
370/21970Ostatní plocha-neplodná půda1/2

Cena nabízených pozemků a spoluvlastnického podílu bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT