Blog

Zbuzany

Zbuzany

Dne 22.10.2018 rozhodl MÚ Hostivice – odbor životního prostředí o registraci významného krajinného prvku (VKP) Lom Mramorka v katastru obce Zbuzany. VKP se nachází na pozemcích, které jsou převážně ve vlastnictví České republiky a ke kterým má právo hospodaření ČPP Transgas,s.p. Státní podnik se aktivně zapojil do přípravy registrace VKP.