Blog

Dozorčí rada

Od 10.12.2019 pracuje dozorčí rada v novém složení :

Ing. Lukáš Trsek – předseda DR

Ing. Pavel Loprais – člen DR

Alena Ježková – člen DR