Blog

Lom Mramorka

Lom Mramorka

Rozhodnutím Městského úřadu v Hostivici, odborem životního prostředí ze dne 22.10.2018 byl registrován významný krajinný prvek (VKP) „Lom Mramorka.“ VKP se z podstatné části rozkládá na pozemcích ve vlastnictví a spoluvlastnictví České republiky, ke kterým má státní podnik právo hospodaření. Do přípravy VKP se státní podnik aktivně zapojil a v současné době nadále spolupracuje s obecním úřadem ve Zbuzanech.