články

Výběrové řízení na pozemky Tovačov

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. ČPP Transgas, s.p. obnovuje výběrové řízení na prodej pozemků p.č. st. 920/1, p.č. st.  920/3, p.č. 810/5 a p.č. 810/11 v k.ú. Tovačov. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města Tovačov. Nabídky s cenou příp. zájemců je možno doručit písemně na […]

Read More

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků

Výběrové řízení ve věci prodeje pozemků p.č. St.920/1, St.920/3, 810/5 a 810/11 v k.ú. Tovačov. Státní podnik ČPP Transgas obnovuje výběrové řízení na výše uvedené pozemky v k.ú. Tovačov. O pozemek 810/3 v k.ú. Tovačov , který byl původně rovněž určen k prodeji, projevilo zájem město Tovačov. Státní podnik byl podle § 16, odst.(8) zákona o […]

Read More

Ukončení a vyhodnocení výběrového řízení

Dne 23.2.2021 bylo ukončeno a vyhodnoceno výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na „Zpracování projektové dokumentace na výstavbu Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy 8/3.“

Read More

Poděkování za spolupráci …

Státní podnik děkuje všem obchodním partnerům za přízeň a spolupráci v době, která není snadná pro nikoho z nás. Přejeme Vám hodně zdraví, obchodních úspěchů a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v nadcházejícím roce 2021.

Read More

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace

ČPP Transgas, s.p. ., IČ 00002674, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kodaňská 1441/46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 117, si Vás  dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výběrového řízení na  „Zpracování projektové dokumentace na výstavbu Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy […]

Read More

eRouška – Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření viru COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. K dnešnímu dni (8.10.2020) si tuto aplikaci nainstalovalo přes 760 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá. Pamatujme prosím, že eRouška bude o to efektivnější, čím více nás bude a tím lépe budeme schopni zvládat současnou situaci […]

Read More

Volné pozice

ČPP Transgas, s.p. v současnosti nenabízí žádné volné pozice.

Read More

Tovačov

ČPP Transgas, s.p. oznamuje  záměr prodat následující věci nemovité – pozemky: parc. č. st.920/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 parc. č. st.920/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 parc. č. 810/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 59 m2 parc. č. 810/5 – ostatní plocha, manipulační plocha […]

Read More

Výběrové řízení – Holešovice

Dne 29.11.2017 ČPP Transgas, s.p. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a správu areálu na adrese  Dělnická 191/27,  Praha 7- Holešovice. Nabídky mohou zájemci doručit do 3.1.2018 do 12:00 hod.  a to buď poštou, anebo osobně, v sídle ČPP Transgas, s.p. na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Více informací je k dispozici […]

Read More

Areály k pronájmu

ČPP Transgas, s.p. nabízí prostory k pronájmu v následujících lokalitách: Areál U Svitavy, Brno – U Svitavy 8/3 Brno – Černovice

Read More