Praha 10

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 5910/3 v Praze Záběhlicích. Zmíněná parcela má velikost 27 m2 a je součástí komunikace Jižní spojka v Praze.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Praha – Dolní Měcholupy

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 658/3 v Dolních Měcholupech.  Tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití dráha. Pozemek je situován v katastrálním území Dolní Měcholupy a zmíněná parcela má výměru 2036 m2 a je využivána jako místní komunikace. Povrch je panelový.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Praha – Strašnice

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 4479/3 v Praze Strašnicích. Jedná se o křižovatku ulice V Korytech a ulice Korytné . Zmíněná parcela má velikost 47 m2 a na pozemku stojí stavba – silnice.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz.

ZPĚT