Archiv

Levice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na území Slovenské republiky, v k.ú. Levice. Jedná se o pozemek parc. číslo 1822 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 1474 m2. Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 6935 u Úradu geodezie kartografie a katastra Slovenskej republiky,  a katastrální území Levice, pro […]

Read More

Parkovací stání

Státní podnik ČPP Transgas nabízí ve svém areálu Nový Cejl na adrese Cejl 480/12 Brno Zábrdovice k pronajmutí několik kusů parkovacích stání. Uvedená parkovací stání jsou umístěna v uzavřeném areálu, který je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem. Cena jednoho parkovacího stání je 450,- Kč + DPH měsíčně. ZPĚT “ template=“/www/doc/www.cpptransgas.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Read More

Zvěstov

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 2061/2 – druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha, o celkové výměře 126 m2. Nabízený pozemek je obklopen parcelou orné půdy ve vlastnictví jiného majitele. Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 262 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Benešov, pro obec a […]

Read More

Vinárna

V 1. podzemním podlaží objektu A areálu Nový Cejl jsou k dispozici volné komerční nebytové prostory – vinárna o celkové podlahové ploše 180,2 m2. Vinárna má samostatný vchod v průchodu do areálu z ulice Cejl. Druhý vchod se nachází ve dvorním traktu objektu. Tyto prostory tvoří uzavřený celek – vinárnu s nezbytným zázemím   v […]

Read More

Praha 10

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 5910/3 v Praze Záběhlicích. Zmíněná parcela má velikost 27 m2 a je součástí komunikace Jižní spojka v Praze. Cena dle znaleckého posudku Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz. ZPĚT “ template=“/www/doc/www.cpptransgas.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] 

Read More

Praha – Dolní Měcholupy

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 658/3 v Dolních Měcholupech.  Tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití dráha. Pozemek je situován v katastrálním území Dolní Měcholupy a zmíněná parcela má výměru 2036 m2 a je využivána jako místní komunikace. Povrch je panelový. Cena dle […]

Read More

Praha – Strašnice

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 4479/3 v Praze Strašnicích. Jedná se o křižovatku ulice V Korytech a ulice Korytné . Zmíněná parcela má velikost 47 m2 a na pozemku stojí stavba – silnice. Cena dle znaleckého posudku Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: buchtik@cpptransgas.cz, případně na info@cpptransgas.cz. ZPĚT […]

Read More